ANALIZĂ RISC
la securitate fizică

Analiza de risc la securitatea fizică este un document obligatoriu pentru toate societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora.

Conform: LEGE nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Analiza de risc la securitatea fizică trebuie să fie revizuită în urmatoarele cazuri: 

 • cel puţin o dată la trei ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
 • în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
 • în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii

Conform: INSTRUCŢIUNI nr.9 din 1 februarie 2013 ale ministrului afacerilor interne privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Neimplementarea sau implementarea partiala a masurilor recomandate in analiza de risc se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10000 lei.

Conform: Hotărârea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

Pentru a vă pune în acord cu legislația in domeniu si pentru a evita contraventiile va asteptam cu o bogata experienta in domeniu la 

Solicită mai multe informații sau o ofertă personalizată

In timp ce pentru unele firme realizarea analizei de risc la securitatea fizica este obligatorie, in prezent, chiar de la momentul inceperii activitatii, alte firme mai au timp pana la 1 iulie 2018 sa faca rost de acest document, care este necesar in momentul depunerii spre avizare a planului de paza al oricarei unitati. Am analizat in cele ce urmeaza cine are efectiv aceasta obligatie, ce amenzi se pot acorda si ce preturi sunt folosite de evaluatorii de risc.

Analiza de risc la securitatea fizica este, potrivit legislatiei in vigoare, un document obligatoriu pentru toate societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care detin bunuri sau valori cu orice titlu si sunt obligate sa asigure protectia acestora.

Lista entitatilor care trebuie sa asigure paza bunurilor sau a valorilor cu orice titlu detinute se regaseste in Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. Astfel, au aceasta obligatie urmatoarele unitati:

 • societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social (societati in nume colectiv, societati in comandita simpla, societati pe actiuni, societati in comandita pe actiuni si societati cu raspundere limitata);
 • ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale;
 • regiile autonome;
 • companiile si societatile nationale;
 • institutele nationale de cercetare-dezvoltare;
 • alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor ori a valorilor, conform completarii aduse prin art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor).

Paza si protectia sunt definite de Legea nr. 333/2003 ca fiind activitatile desfasurate in scopul asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care pot leza dreptul de proprietate si existenta materiala a acestora, precum si in scopul protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile.

Concret, adoptarea masurilor de securitate are loc pe baza unei analize de risc la securitate fizica. Astfel, conform sursei citate, analiza „se face potrivit Instructiunilor emise de Ministerul Administratiei si Internelor, completate prin art. 2 din HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003″.

Totodata, este important de stiut ca analiza de risc poate sa fie facuta prin intermediul unorstructuri de specialitate sau cu ajutorul unor experti abilitati, care detin competente profesionale dobandite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica.

Nota: O analiza de risc la securitatea fizica este necesara in momentul in care firma are un plan de paza si un proiect al sistemului tehnic de securitate care trebuie sa fie avizate de politie. Pe scurt, aceasta evaluare determina vulnerabilitatile unei afaceri, iar riscurile pot fi diminuate dupa implementarea recomandarilor venite din partea evaluatorului de risc.

Unele entitati au timp pana la 1 iulie 2018 sa realizeze analiza de risc

In prezent, potrivit legislatiei in vigoare, toate unitatile mentionate mai sus au obligatia elaborarii unei analize de risc la securitate fizica. Totusi, prin intermediul unei hotarari adoptate la sfarsitul anului trecut, Guvernul a amanat, pentru unele entitati, obligatia elaborarii unui astfel de act pana la data de 1 iulie 2018.

 Termenul limita pentru indeplinirea acestei obligatii a fost amanat, pana pe 1 iulie 2018  numai pentru unitatile infiintate pana la data de 16 iunie 2012, in timp ce unitatile infiintate dupa aceasta data au obligatia elaborarii analizei de risc la securitate fizica de la momentul inceperii activitatii.

Mii de lei amenda pentru firmele care nu obtin analiza de risc

 Este important de stiut ca firmele trebuie sa efectueze o analiza de risc inaintea instituirii oricaror masuri de securitate. Firmele care nu respecta obligatia de a adopta masurile de securitate prevazute de Legea nr. 333/2003, in conformitate cu analiza de risc la securitatea fizica, risca sa fie amendate de catre politisti, jandarmi, precum si de catre primari sau imputerniciti ai acestora.

In cazul incalcarii prevederilor articolului 2 alin (3) din Normele Metodologice 2012, respectiv obligatia de adoptare a masurilor de securitate prevazute de Legea nr. 333/2003 in conformitate cu analiza de risc efectuata de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experti abilitati, care detin compentente profesionale dobandite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitate fizica , se aplica sanctiunile prevazute de articolul 4 alin 1. lit. d din Hotararea 301/2012, respectiv cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei”, a explicat avocata Ioana Maria Doaga.

De asemenea, exista trei situatii in care analiza trebuie sa fie revizuita, „conform art. 4 din Instructiunile Ministerului Afacerilor Interne cu numarul 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor care fac obiectul Legii numarul 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor”, a explicat specialistul contactat de redactia noastra. Concret, documentul se revizuieste in una dintre urmatoarele situatii:

 • cel putin o data la trei ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;
 • in cel mult 60 de zilede la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva;
 • in cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate al unitatii.

 In cazul in care o societate nu implementeaza masurile recomandate in analiza de risc la securitatea fizica sau le implementeaza partial „pot fi aplicate prevederile art. 2 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 (republicata), sanctionat de art. 4 lit. c) din HG nr. 301/2012 cu modificarile si completarile ulterioare”. Concret, aceasta contraventie se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Conform subcomisarului de politie Razvan Radoi, modul de asumare si implementare a masurilor stabilite prin analizele de risc la securitatea fizica se face „prin controalele efectuate de catre politistii cu atributii in domeniul sistemelor de securitate”.

Principalele etape in realizarea unei analize de risc

O analiza de risc la securitatea fizica, cu ajutorul careia se identifica riscurile, zonele de impact, evenimentele si cauzele riscului si eventualele consecinte ale acestuia, porneste de la identificarea riscului. Mai precis, de la definirea parametrilor interni si externi care pot genera riscuri la securitatea fizica a unitatii. Potrivit unei firme specializate in acest domeniu, teamrisk.ro, scopul primei etape este sa genereze o lista a tuturor evenimentelor care ar putea preveni realizarea obiectivelor.

Dupa alegerea metodei si a instrumentelor de lucru, este importanta analizarea acestui risc, adica luarea in considerare a tuturor consecintelor pozitive sau negative a cauzelor si surselor de risc.

Urmeaza cea de-a treia etapa, evaluarea riscului, in care se compara nivelul de risc determinat prin analiza cu criteriile de risc elaborate in faza de inceput.

Ultima etapa este tratarea riscului. Cu alte cuvinte, in acest moment se aleg cele mai potrivite optiuni de eliminare a riscurilor si se intocmeste un Raport de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica.

Ce documente sunt necesare 

In momentul solicitarii unei oferte pentru realizarea analizei de risc, unii evaluatori cer informatii referitoare la tipul firmei sau al unitatii.

 Pot fi cerute informatii diferite in functie de tipul unitptii: pentru unitatile de interes public, unitatile de creditare (bancara sau non-bancara), ATM-uri, centre de procesare, case de schimb valutar, case de amanet, magazine de bijuterii, magazine de arme si munitii, unitati postale, statii tip PECO, spatii comerciale mai mici de 500 mp, respectiv mai mari de 500 mp, sali de jocuri si casierii furnizori utilitati.

De asemenea, un element important il reprezinta si numarul de unitati pentru care este solicitata evaluarea, precum si suprafata sediului si caracteristicile acestuia (sediu nou, sediu existent care are masuri de securitate implementate sau sediu existent care nu are masuri de securitate implementate).

Pentru analiza de risc la securitatea fizica sunt necesare mai multe documente (dar nu numai):

 • certificat de inregistrare al societatii;
 • certificat constatator;
 • acte care sa ateste dreptul de folosinta a obiectivului (imobilului);
 • extras de carte funciara (cadastru) – trebuie actualizare plan de relevatie imobil;
 • schite, planuri topografice/cadastrale/de situatie etc.;
 • autorizatii legale;
 • instructiuni si proceduri PSI si SU;
 • contractul de prestari servicii incheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare (daca este cazul);
 • contractul de prestari servicii mentenanta/revizii tehnice a sistemelor tehnice de securitate (daca este cazul);
 • contractul de prestari servicii transport bunuri si valori (daca este cazul);
 • instructiuni si proceduri de mediu;
 • instructiuni/proceduri de acces;
 • planuri, instuctiuni si proceduri securitate;
 • existenta structurilor de securitate si a personalului cu functii de securitate interna: manager de securitate, manager de securitatea informatiei;
 • licente pentru societatea de paza;
 • contract de monitorizare si interventie;
 • contract de paza;
 • plan paza;
 • contract de monitorizare video;
 • aviz Centru de Monitorizare si Receptie a Alarmelor (CMRA);
 • licenta societate instalare sisteme tehnice;
 • proiect tehnic (antiefractie/sistem video etc.);
 • planuri de pregatire/training pe domenii (dovada executarii pregatirii/trainingului);
 • registru de riscuri;
 • plan de management al riscului.

Cat costa realizarea unei analize de risc

Pentru  realizarea unei analize de risc la securitatea fizica,pretul variaza „de la 600 de lei pentru un punct de lucru mic, de maxim 50 m2, 1.000 de lei pentru spatii mai mari de 100 m2 si, pentru spatiile ce depasesc 200 m2, patrati pretul poate ajunge intre 2.000 si 5.000 de lei, in functie de domeniul de activitate si numarul de angajati”.

pret analiza de risc casa de amanet– de la 400 de lei;

pret analiza de risc sala de jocuri/pariuri– de la 400 de lei;

 pret analiza de risc benzinarie – de la 500 de lei;

pret analiza de risc magazin mic – de la 400 de lei;

pret analiza de risc magazin mare – de la 600 de lei;

pret analiza de risc magazin arme si munitii – de la 500 de lei;

pret evaluare de risc birouri – de la 400 de lei;

pret evaluare de risc fabrica – de la 800 de lei.

Printre factorii care pot sa influenteze pretul pentru analiza de risc se numara suprafata obiectivului (pretul pentru o casa de amanet sau un birou va fi mai mic decat pretul pentru un depozit), complexitatea activitatii (evaluarea unui spatiu in care se vand bauturi alcoolice va fi mai simpla decat evaluarea unui spatiu in care se asambleaza masini) si locul unde este amplasat obiectivul (la pretul pentru realizarea unei analize de risc se adauga costurile deplasarii).